Poznáte plemeno Pomeranian?

Poznáte plemeno Pomeranian?

Tak jeden mladý frajer tohto plemena sa bol u nás dať ostrihať :)

Mladý kríženec Benji sa dnes u nás vykúpal a vysušený spokojne išiel domov. Aj napriek počiatočnej nervozite kúpanie vydržal, bol trpezlivý, za čo dostal aj odmenu. Odchádzal čistý a navoňaný pripravený na dobrodružstvá